Hamar kulturhus | Klubbscene Rolf Jacobsen | onsdag 21. mars kl. 19.00

Jan Inge Sørbø kommer til Litteraturscena for å presentere Nynorsk litteraturhistorie, som utgis denne våren.

Nynorsk litteratur har levert mange verk som tilhører kanon. Men har denne litteraturen en historie som bryter med litteraturen ellers? Jan Inge Sørbø har skrevet Nynorsk litteraturhistorie, og hevder at det ofte finnes en utakt mellom periodene vi deler litteraturene på nynorsk og bokmål inn i, og at den kaster lys over begge. Fra Aasen og Vinje representerer nynorsk litteratur et alternativt blikk på verden og bøkene, og dette blikket endrer seg fra periode til periode. Historien om nynorsk diktning er på mange måtar en suksesshistorie, som går fra noen få, isolerte pionarer til ei dominerende forfattergruppe i vår egen tid.

Jan Inge Sørbø er professor i litteratur ved Høgskulen i Volda. Han har skrevet monografier/biografier om Arnold Eidslott, Ronald Fangen, Alfred Hauge, Hans Skjervheim, Olav Aukrust, og Arne Garborg, dessuten studier av Alexander Kielland og Søren Kierkegaard.

Gratis inngang
Vel møtt!

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.