Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap, redigert av Hans Kristian Rustad, er den sjette utgivelsen i serien Nordisk samtidspoesi, en skriftserie som utgis av festivalen i samarbeid med Oplandske Bokforlag.

I årets bok blir ulike sider av Forsströms forfatterskap presentert gjennom essays og vitenskapelige artikler skrevet av framtredende forfatterkolleger og poesiforskere fra Norden. Boken inneholder også en lengre samtale med Forsström.

Bidragsytere: Hadle Oftedal Andersen, Øyvind Berg, Tatjana Brandt, Tua Forsström, Niels Frank, Ole Karlsen, Unni Langås, Andreas G. Lombnæs, Mette Moestrup, Louise Mønster, Hans Kristian Rustad og Silje Harr Svare.

Boklansering torsdag 9. mars kl. 17.00 hos Gravdahl Bokhandel, Hamar, hvor Hans Kristian Rustad presenterer boken og samtaler med Tua Forsström.

Les mer om Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap og tidligere utgivelser i serien Nordisk samtidspoesi her >