Program

Festivalprogrammet lanseres i januar 2023. Innen den tid vil noen programposter gjøres kjent via Facebook og Instagram. Følg med her for informasjon underveis.