Inger Elisabeth Hansen – festivalpoet i 2024

Inger Elisabeth Hansen (f. 1950) er en av våre viktigste samti­dspoeter. Hun har publisert mer enn 10 diktbøker alene eller sammen med andre, én essaysamling, én barnebok, én novellesamling og gjendiktet en rekke viktige poeter, særlig fra spansk. Med debutsamlingen Det er nå det er like før (1976) bidro Inger Elisabeth Hansen til et betydningsfullt skifte i nyere norsk lyrikk- og litteraturhistorie. Dette var en tid hvor lyrikk- og litteraturbegrepet ble forvandlet og forhandlet gjennom eksperimenteringer og formmessig lek, med en distansering av diktsubjektets følelser og med blanding av høy og lav, av lyrikk og prosa, fiksjon og fakta og litteratur og andre medier. Denne poetiske leken har hun beholdt gjennomgående i forfatterskapet, der hun kombinerer den med en undring og spørrende holdning, og med et politisk engasjement. Trask. Forflytninger i tidas skitne fylde (2003) ga Hansen både Brageprisen samt nominasjon til Nordisk råds litteraturpris. Av nyere arbeid har Å resirkulere lengselen – avrenning foregår fra 2015 fått mye oppmerksomhet, ikke minst på grunn av diktenes tematisering av antropocen, truede dyrearter og klimakrisen. Hansen fikk Kritikerprisen for denne boken. I hennes foreløpig siste diktsamlingen Krysninger/ konvoi (2018) tar hun utgangspunkt i sin fars liv som sjømann og bruker hans skipslogg som forelegg for diktene.

Hadle Oftedal Andersen

(f. 1969) er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Stavanger og lyrikkanmelder  i Klassekampen. Han har blant annet publisert Poetens Andlet. Om lyrikaren Olav H. Hauge (2002), Kroppsmodernisme (2005), Bygdemodernisme. Tarjei Vesaas og dei ytste ting (2015) og Modernisme for dei minste. Artiklar om barnelyrikk (2021). Gullalder. Norske rocketekstar 1979-1989 kommer i løpet av 2024.

Nora Aschim

(f. 1998) fra Hamar var bare 18 år gammel da hun debuterte med diktsamlingen Unngå øyenkontakt i 2017. Boksingelen Katt venter på Dag Solstad kom i 2020 og i 2021 ga hun ut romanen Edel, alle på Flamme Forlag. Nora Aschims siste utgivelse er diktsamlingen Norske skoger fra 2023 – en diktsamling som forener to tilsynelatende adskilte verdener, nemlig trær og graviditet.

Jon Balke

(f. 1955) er norsk jazzmusiker, pianist, komponist, arrangør og en sentral musiker i norsk jazzliv siden 1970-tallet. Balke har komponert verker for et stort utvalg av ensembler og prosjekter som danseforestillinger, teaterstykker, symfoniorkester, sanger og jazzensembler. Han har samarbeidet med en rekke billedkunstnere og koreografer og også komponert lydspor til flere filmer. Det var Balke som i sin tid kom opp med ideen om å invitere to pratmakere til å samarbeide med trommegruppa Batagraf. Sludder og slagverk i skjønn forening ble til gruppa Pratagraf.

Haile Bizen

(f. 1966) er poet, redaktør, oversetter og journalist fra Asmara, Eritrea. Han har studert psykologi, arbeidet som journalist og redaktør, og utgitt flere dikt- og novellesamlinger i hjemlandet. Etter utgivelsen av boka Behind the Doors i 2009, måtte han flykte og kom til Kristiansand som fribyforfatter i 2011. I Norge har Bizens tekster stått på trykk i flere antologier, blant annet Å kysse en ørken, å kysse en myr (Aschehoug 2019), da under navnet Haile Bizen Abraha. Han har også oversatt Thorbjørn Egners Karius og Baktus (Cappelen Damm 2015) og Ryddetid av Camilla Kuhn (Cappelen Damm 2021) til tigrinja. La oss si at jeg er er Bizens første diktsamling i Norge, arbeidet frem parallelt på tigrinja og norsk.

Espen Beranek Holm

(f. 1960) er en norsk komiker, programleder og rockemusiker. Fra 1993 til 2009 var han humorist og imitator i det populære satireprogrammet «Hallo i uken» på NRK P2. Espen Beranek Holm medvirker i Pratagraf.  

Jo Eggen

(f. 1952) er en av våre mest anerkjente lyrikere og gjendiktere. Han debuterte i 1980 med diktsamlingen Ting og tings skygger som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Han har så langt gitt ut ti diktsamlinger og flere gjendiktninger. Jo Eggen var festivalpoet under Nordisk poesifestival i 2011. Hans siste utgivelse er diktsamlingen Islandske reisedikt fra 2023, den femte boken i Eggens serie med reisedikt.

Gyrðir Elíasson

(f. 1961) er en av Nordens ledende lyrikere. Elíassons første diktsamling ble utgitt i 1983. Senere har han gitt ut diktsamlinger, romaner og novellesamlinger. Han er dessuten en flittig oversetter, først og fremst fra engelsk, blant annet noen av William Saroyans og Richard Brautigans verker.  Elíasson har i årevis vært utpekt som den store stilisten i islandsk samtidslitteratur. Han fikk Den islandske litteraturprisen i 2000 for novellesamlingen Gula húsið (Det gule hus), og ble i 2011 tildelt Nordisk råds litteraturpris for novellesamlingen Milli trjánna (Mellom trærne). Gyrðir Elíasson var festivalpoet på Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene i 2023.

Ted M. Granlund

(f. 1979) er forfatter og litteraturformidler. Han debuterte med diktsamlingen dynamo/dikt i 1999, og fikk Hedmark fylkes kulturpris samme år. Hans nyeste og tiende diktsamling, vev, kom i 2023. Siden 1999 har han holdt skrivekurs for ulike målgrupper, først og fremst barn. I 2004 startet han prosjektet Poesibilen – et litterært stuntprosjekt med en viktig agenda: å senke terskelen for tilnærmingen til poesi blant unge og voksne – og å spre poesi til folket. Sammen med Endre Ruset og Joakim Kjørsvik mottok Granlund og Poesibilen formidlingsprisen Wergelands åre i 2018. De siste årene har Granlund utarbeidet formidlingsprosjekter for barn og unge, basert på forfatterskap som Børli, Sandbeck og Obstfelder. Ted M. Granlund sitter i programrådet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.

Tone Hødnebø

(f. 1962) er en av våre helt sentrale samtidslyrikere. Siden debuten med diktsamlingen Larm i 1989 har hun utgitt 6 diktsamlinger og flere gjendiktninger. I 2021 kom Hødnebøs gjendiktning av den lyriske versromanen Autobiography of Red av Anne Carson. Diktsamlingen, som på norsk bærer tittelen Rød selvbiografi, fikk strålende mottagelser. Tone Hødnebø har mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap, blant annet Sultprisen (2003), Doblougprisen (2005) og Diktertavla (2019). I 2022 var Hødnebø festivalpoet på Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.

Margit Ims

er master i filosofi, Ph.d.-stipendiat i Kulturstudiar ved Universitetet i Søraust-Noreg og medlem av forskarskulen i Miljøhumaniora (NoRS-EH). I doktorgradsprosjektet forskar Ims på norsk samtidslitteratur som omhandlar tap av biodiversitet med eksplisitt bruk av truga artar. Artikkelen «Å være eller» i antologien Om det menneskelege og det ikkje-menneskelege. Ti tekstar om lyrikk (2023) utforskar det menneskelege og ikkje-menneskelege i Å resirkulere lengselen, avrenning foregår av Inger Elisabeth Hansen. Artikkelen «Raudlista røyndom og sakpoesiens dobbeltfunksjon» (2023) i temanummer om sakpoesi i tidsskriftet Sakprosa inngår også i forskingsprosjektet.

Are Kalvø

(f. 1969) er norsk forfatter og satiriker. Mellom 1993 og 2009 var Kalvø programleder for Hallo i uken, et ukentlig satireprogram på NRK P2. Han debuterte som forfatter i 1994 med boken Absolutt Oslo. Kalvø er mest kjent for sin ironiske stil i tekstene sine, som han skriver på nynorsk.  De fleste bøkene hans er semidokumentariske betraktninger rundt deler av det norske samfunnet. Høsten 2004 ga Are Kalvø ut sin første skjønnlitterære bok Nød. Are Kalvø medvirker i Pratagraf.

Ole Karlsen

er dr.art., professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Han har skrevet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003) og Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006). Han har også skrevet en rekke artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Ole Karlsen er hovedredaktør for festivalens egen skriftserie Nordisk samtidspoesi. Ved årets festival lanseres 11. og 12. antologi i denne serien.

Audun Kleive

(f. 1961) er norsk jazzmusiker, trommeslager og perkusjonist, arrangør og komponist. Han er kjent for sin evne til improvisert samspill og har vært en sentral aktør innen flere ulike stilretninger i norsk jazz siden 80-tallet.

Julie Kleive

(f.1989) er norsk sanger. I tillegg til solokarrieren er hun også medlem av Oslo Kammerkor.

Joachim Kwetzinsky

er norsk pianist med utstrakt turnévirksomhet i inn- og utland. Han har urfremført over 30 verker av norske og utenlandske komponister og mottatt flere priser blant annet Robert Levins Festspillpris.

Ranveig Kvinnsland

(f. 1997) er stipendiat i nordisk litteratur ved Institutt for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo. Hun er redaktør for antologien Nordisk samtidspoesi: Tone Hødnebøs forfatterskap sammen med Ole Karlsen og Hans Kristian S. Rustad, og sitter i programrådet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.

Peter Stein Larsen

(f. 1959) er professor i nordisk litteratur og dr. phil. ved Aalborg Universitet. Udgiver i 2024 Digtets retorik. Indgange til moderne verdenslyrik. Han har senest skrevet Ledestjerner. Ti digtere fra hundrede år (2021), Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere digtning (2018), Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning (2015) og Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik (2011). Desuden har han udgivet en række antologier samt artikler om moderne dansk, europæisk og amerikansk lyrik, genrer, romantik, symbolisme, fortælleteori, metafiktion, essayistik, poetik, poetisk formsprog, økokritik, sygdom og litteratur, migration og litteratur og talrige andre områder. Han har været medlem af bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds Litteraturpris og Forfatterskolens bestyrelse samt leder af CERCOP (Centre for Research in Contemporary Poetry).

Janne-Camilla Lyster

(f. 1981) er norsk koreograf, danser og forfatter. Etter lyrikkdebuten med diktsamlingen Øyeblikksarkiv (2005) har hun gitt ut syv diktsamlinger. Hun har også utgitt en samling koreografiske noter, et teaterstykke og to romaner. I 2023 kom hennes første bok for barn – Karin og mørket.

Claus K. Madsen

er dr. fil. og arbeider som dansk lektor ved Helsingfors Universitet. Hans forskning er dedikert den kritiske beskrivelse av og forståelse for moderne poesi. Han har tidligere skrevet en rekke artikler om nordisk langdikt og i møte med Inger Elisabeth Hansens dikt vil han blant annet gå tilbake til den diskussionen. Hans siste bok Poesiens sprog· Mønsterdannelse i moderne nordisk poesi kom ut i 2023.

Hedvig Mollestad

(f. 1982) er en norsk jazzgitarist og komponist. Som gitarist er Hedvig Mollestad kjent for sin tunge, riffbaserte spillestil, og svevende soloer i musikk går på tvers av flere sjangere. Hedvig Mollestad spiller gitar i Pratagraf.

Ingrid Nielsen
(f. 1968) er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og har skrevet mest om skapende og estetiske bevegelser i nordisk lyrikk. Hun har også gitt ut diktsamlingene Henmmelig, men aldri som en tyv (2016) og Den andre Jakobsstigen (2020). 

Helge Norbakken

(f. 1965) er en norsk musiker med slagverk og perkusjon som hovedinstrument, kjent for sitt samarbeid med artister som blant andre Mari Boine. Jon Balke og Kari Bremnes. Helge Norbakken medvirker på perkusjon i Pratagraf under festivalens fredagskonsert.

Thorstein Norheim

er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Endre Ruset

(f. 1981) debuterte i 2001 med den kritikerroste diktsamlingen Ribbeinas vingespenn og har siden jobbet med litteratur i ulike former. Elsket og savnet (2014), hans tredje diktsamling, ble et etterlengtet comeback til poesien. I 2015 mottok han Bokhandlerforeningens forfatterstipend. Diktsamlingen Noriaki kom i 2017 og i 2020 kom boksingelen Høyt og lavt i fotballens verden.  Han har også gjendiktet Inger Christensens Det (2016), som han ble nominert til Bastianprisen for. Rusets siste diktsamling Deretter, skrevet i samarbeid med Harry Man, kom i 2021. Endre Ruset har i flere år vært tilknyttet festivalen gjennom RJ7 – et poesiverksted som tilbys ungdomsskoler i Innlandet. I 2024 er det ungdomsskoleelever i Gudbrandsdalen som har fått besøk av poetene Endre Ruset og Ted M. Granlund i forkant av festivalen.

Hans Kristian S. Rustad 

(f.1973) er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans siste bok Situating Scandinavian Poetry in the Computational Network Environment kom ut i 2023 på forlaget De Gruyter. Han har skrevet en rekke artikler om nordisk samtidslyrikk. I forbindelse med skriftserien Nordisk samtidspoesi som er knyttet til Nordisk poesifestival har han blant annet redigert bøkene i serien om Tua Forsström, Hanne Bramness og Tone Hødnebø. Hans Kristian S. Rustad har tidligere sittet i programrådet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.

Guandaline Sagliocco

er skuespiller i Sagliocco Ensemble – et ensemble som ble opprettet i 1988 og som er kjent for å jobbe i et intimt format og som kjennetegnes av nær og direkte kommunikasjon med publikum.

Torgeir Schjerven

(f. 1954) er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi. Han har mottatt en rekke litterære priser for sitt forfatterskap: Kiranprisen, Halldis Moren Vesaasprisen, Kritikerprisen, Det norske Akademis Pris. I 1995 ble han innstilt til Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Omvei til Venus. Schjerven s første utgivelse var diktsamlingen Vekk, i 1981, og hans siste publiserte tekst, «Låkje e sprukkje», er et lengre esssay i antologien «De menneskelige boliger», i anledning 100årsjubileet for Jens Bjørneboes fødsel. Schjerven er gift med årets festivalpoet.

Kjersti Bronken Senderud 

(f. 1971) er en av våre sentrale lyrikere, bosatt dels på Løten og dels i Oslo. Hun debuterte i 1997 med diktsamlingen Fremdeles. Siden har hun gjort seg bemerket med en rekke særpregede diktsamlinger. Også romanene hennes, Huset (2007), Bo (2017) og Hotellet (2019), har fått svært gode mottakelser. Hennes siste utgivelser er diktsamlingene Søsterkranser fra 2021 og Min vrengte kimono fra 2023. Kjersti Bronken Senderud sitter i programrådet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.

Ásta Fanney Sigurðardóttir

(f. 1987) er poet, kunster og musiker fra Reykjavík, og en hyppig gjest på poesi- og kunstfestivaler verden rundt med sin performance og særpregede foredrag av tekster.  Hun debutere som poet i 2012 med Herra Hjúkket (Evigheters evighet). Ásta Fanney Sigurðardóttir er også en av grunnleggerne av det kunsterdrevnegalleriet Kunstchlager og medlem i elektro-poptrioen aiYa.

M. Seppola Simonsen

(f. 1998) har på rekordtid har etablert seg som en viktig ny stemme i norsk poesi. Med en kvensk og skeiv bakgrunn åpner hen opp ukjente rom i lyrikken på en så overbevisende måte at lyrikkdebuten Hjerteskog – Syđänmettä både innbragte både Vesaas debutantpris (2022) og Havmannprisen (2023). Også diktsamlingen Den tredje fra 2023 har fått svært god mottagelse.

Ingrid Skjerdal

er førsteamanuensis ved HINN og disputerte i 2019 på en avhandling om middelalderballadens betydning hos J.P. Jacobsen, August Strindberg, Sigbjørn Obstfelder og Hans E. Kinck. Folkedikting, lyrikk og sanglyrikk er blant forskningsinteressene.

Jørn H. Sværen

(f. 1974) er en ledende skikkelse innen nordisk eksperimentell poesi og litteratur. Han har utgitt samlingene Dronning av England og Britisk museum på Kolon, samt en rekke små bøker på selvstendige England Forlag. Tidligere drev han forlaget H Press, og han har gjendiktet fransk, dansk og amerikansk samtidspoesi til norsk. Sværen har redigert flere tidsskrifter, blant annet Den engelske kanal. Han er også medlem av bandet Ulver.

Cathrine Strøm

(f. 1978) er leder av Lillehammer bibliotek og litteraturhus og aktiv som skribent for blant andre Klassekampen Bokmagasinet og Dag og Tid. Strøm står også bak TransFe:r Forlag som utgir gjendiktninger, oversettelser og tekster om oversettelse. Det var TransFe:r Forlag som i 2020 ga ut den første boken av Fatemeh Ektesari på norsk – diktsamlingen Vi overlever ikke.

Sabitha Söderholm

(f. 1989) er født i India, men oppvokst i Danmark. Hun debuterte i 2022 med diktsamlingen Chellam som skildrer en voksen datters første møte med sin mor. I 2023 fulgte tekstsamlingen  Månens Urt. Sabitha Söderholm var mottaker av Blixen-prisen for årets talent 2023.  «Sabitha Söderholm skriver som en stjerne. Om smerte og om blomster, der ligner ”små stjerner på en smaragdgrøn himmel”. Hun beriger dansk poesi med sit aromatiske sorgsprog», kunne man lese i juryens begrunnelse.  

Notto Reidar Thelle

(f. 1941) er født i Hongkong og er professor emeritus ved Det teologiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Han var professor i økumenikk og missiologi samme sted 1996-2006. I 2023 ga han ut storverket Veiens visdom og vandringens poesi: fire japanske vandrepoeter.

Pär Thörn

(f. 1977) er svensk lyskunstner, performanceartist og avantgardistisk poet. Thörn skriver prosa i en absurdistisk stil eller med absurda motiv. Han debuterte med boken Kändisar som jag har delat ut post til (2002) som han skrev mens han arbeidet som postbud i Stockholm. I desember 2005 fikk han Åke Hodell-stipendiet for «ett socialt engagerat och originellt konstnärsskap; «där det oväntade och kompromisslösa står sida vid sida med ett innovativt användande av såväl gamla som nya tekniker».

Elin Tinholt

(f. 1962) er dramatiker, manusforfatter og forfatter. Hennes siste utgivelse er kunstnerromanen Naturstudiets nødvendighet fra 2023. Tinholt har vært daglig leder for Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene siden 2020.

Brynjulf Jung Tjønn

(f. 1980) er en kritikerrost og allsidig forfatter, som skriver for både barn, ungdom og voksne. I 2002 debuterte han med romanen Eg kom for å elske. Han har senere utgitt flere romaner og diktsamlinger for voksne. Blant romanene kan nevnes Kinamann (2011), Alt det lyse og alt det mørke (2017) – og Hver dag skal vi vere så modige (2021), som ble belønnet med P2-lytternes romanpris. I 2023 kom diktsamlingen Kvit, norsk mann som traff både kritikerne og et bredt publikum, og raskt ble trykket i flere opplag. Brynjulf Jung Tjønn er også formann i Den norske forfatterforening.

Oskar Vistdal

er gjendikter og forfatter fra Vågå. Han har tidligere vært lektor ved Takmerfors universitet og ved Islands universitet. I 2015 fikk han Bastianprisen for oversettelsen av Gyrdir Eliassons fortelling Utsyn frå sørglaset.