Seminar om Tua Forsströms forfatterskap

3.–4. mars 2016 | Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, auditorium 3. Gratis inngang.

 

Torsdag 3. mars

Kl. 10.00:
Åpning ved førsteamanuensis Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark.

Kl. 10.15–11.00:
Professor Unni Langås, Universitetet i Agder: En kväll i oktober rodde jag ut på sjön (2012). En lesning.

Kl. 11.15–12.00:
Dosent Hadle Oftedal Andersen, Helsingfors universitet: Ei dikting som forsøker å tala direkte til sansane? «Snön yr över innergårdens rosor» som døme.

Lunsj

Kl. 13.15–14.00:
Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark: Hester.

Kl. 14.15–15.00:
Lektor (ph.d.) Louise Mønster, Aalborg Universitet: Skyggespil og natlige oversættelser – om Tua Forsströms Sånger.

Kaffepause

Kl. 15.15–16.00:
Forfatter Tatjana Brandt, Helsingfors: Tradition och tilltal i Tua Forsströms sena poesi.

 

Fredag 4. mars

Kl. 09.30–10.15:
Forfatter Mette Moestrup, København: Om henvendelsen, Du’erne og brevet i Tua Forsströms poesi.

Kl. 10.30–11.15:
Professor emeritus Andreas Lombnæs, Universitetet i Agder: Underlig, velkjent … Tua Forsström – en stalker i Tarkovskijs Sone.

Lunsj

Kl. 12.30–13.15:
Forfatter Niels Frank, København: Forsströms ordbog.

Kl. 13.30–14.15:
Universitetslektor (ph.d.) Silje Harr Svare, Universitetet i Oslo: Et høst- og et vårbrev: Tua Forsströms September («ett brev om kärleks brist») (1983) og Inger Christensens Brev i april (1979).

Kaffepause

Kl. 14.30–15.15:
Førsteamanuensis Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark: Ekfrasen i Tua Forsströms dikt.

Kl. 15.30–15.45:
Avslutning.

 

Om seminaret

Finlandssvenske Tua Forsström
 (f. 1947 i Borgå, Finland) regnes som en av de ledende poetene i sin generasjon, og har mottatt en rekke høythengende priser. Hun debuterte i 1972 med diktsamlingen En dikt om kärlek och annat, og fikk sitt litterære gjennombrudd i 1987 med Snöleopard. Blant høydepunktene i forfatterskapet er diktsamlingen Efter att ha tilbringat en natt bland hästar (1997) som hun fikk Nordisk Råds litteraturpris for. I denne samlingen blander hun filmatiske sekvenser med myter og diktekunst til et bilde på menneskenes vilkår i den moderne sivilisasjonen. Diktene hennes har ofte en direkte form, og mange er preget av finsk natur og tradisjon, noen har også erotiske motiver. I 2003 kom et stort utvalg av diktene hennes, Jag studerade en gång vid en underbar fakultet.

Forsström er først og fremst dikter, men hun har også skrevet bl.a. radioteater, en kantate og et oratorium. Stemmen, tonen, rytmen, den særlige forsströmske diksjonen, er et tydelig kjennetegn ved poesien hennes. Diktene henvender seg sårbart og engasjert, taler intimt til leseren og fører samtale med kunsten – med litteratur, film og musikk. Den store samtalen med verden og de dagligdagse trivialiteter skrives sammen på en elegant og lengselsfull og veldig musikalsk, ja, nærmest syngende måte. En av bøkene hennes har da også fått tittelen Sånger (2006). Hennes siste diktsamling er En kväll i oktober rodde jag ut på sjön (2012).

 

Seminaret er tenkt som møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: litteraturstudenter, forlagsfolk, forfatterstudenter, kritikere, norsklærere, bibliotekarer m.v.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlig: førsteamanuensis Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark | hans.rustad@hihm.no | 418 09 912