Om festivalen

Markeringen av Rolf Jacobsens 100-årsdag i mars 2007 ble starten på det som i dag er Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. Etter først å ha vært arrangert annethvert år ble festivalen fra og med 2011 en årlig begivenhet, fortsatt lagt til dagene rundt Rolf Jacobsens fødselsdag 8. mars. 2011 ble også året da festivalen første gang presenterte en festivalpoet. Med unntak av et par tematisk organiserte festivaler i 2012 og 2014 har festivalen hvert år invitert en festivalpoet som vies særlig oppmerksomhet.
Festivalen arrangeres i nært samarbeid med foreningen Rolf Jacobsens Venner og Høgskolen i Innlandet.

Festivalpoeter
2011: Jo Eggen
2013: Øyvind Rimbereid
2015: Cecilie Løveid
2016: Tua Forsström (FI)
2017: Øyvind Berg
2018: Göran Sonnevi (SE)
2019: Hanne Bramness
2020: Henrik Nordbrandt (DK)
2022: Tone Hødnebø 
2023: Gyrðir Elíasson (IS) 
2024: Inger Elisabeth Hansen