Seminar om Gyrðir Elíassons lyrikk

Høgskolen i Innlandet, Studiested Hamar, auditorium 2

Torsdag 9. mars

Kl. 10.00-10.30
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson (IS), poet, barnebokforfatter og forlegger:
Håp og redsel i Gyrðir Elíassons lyrikk.

Kl. 10.35-11.20
Anemari Neple, førsteamanuensis i nordisk litteratur, Høgskulen i Volda:
«Opne augo no»: Om trøst, trass og tilegnelser i Gyrðir Elíassons «Drøymevegring»

Kl. 11.25-12.10
Dan Ringgaard (DK), professor i nordisk litteratur, Aarhus Universitet:
Ensomhed. Hos Herman Bang, Gunnar Ekelöf og Gyrðir Eliasson.

Lunsj

Kl. 13.20-14.05
Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap, Høgskolen i Innlandet:
Gyrðir Elíassons poesi i lys av Steinn Steinarrs modernisme.

Kl. 14.10-14.55
Ranveig Kvinnsland, høgskolelektor i nordisk litteraturvitenskap, Høgskolen i Innlandet:
Om fortid, nåtid og fremtid i et utvalg dikt fra «Her veks ingen sitrontre» (2012)

Kl. 15.00-15.45
John Swedenmark (SE), gjendikter, redaktør og kritiker:
De växlande perspektivens poetik.

Fredag 10.03.23

Kl. 9.00-9.45
Sigurd Tenningen, kritiker, essayist og førsteamanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i Agder: Þessa rauðu hraunelfi.
Poetiske drømmesyn og geologisk tid hos Gyrðir Elíasson

Kl. 9.50-10.35
Erik Skyum-Nielsen (DK), førsteamanuensis i nordisk litteratur, Københavns Universitet:
En undersøkelse av Eliassons poesi på det leksikalske niveau.

Kl. 10.40-11.25
Hanne Bramness, poet, oversett og forlegger:
Eliassons poesi og forestillingen om et lyrisk fellesskap i landene rundt Nordsjøen.

Lunsj (litterær lunsj på Hamar bibliotek med Eva Runefelt (SE) kl. 12.-12.45)

Kl. 13.45-14.15
Jon Gunnar Jørgensen, professor i norrøn filologi, Universitetet i Oslo:
Allegori og dødstematikk i Elíassons poesi, med henblikk på Egil Skallagrimssons Sonatorrek.

Kl. 14.20-15.05
Hans Kristian Rustad, professor i nordisk litteratur, Universitetet i Oslo:
Den lyriske impuls hos Gyrðir Elíasson.

Kl. 15.10
Avslutning og takk ved arrangørene.

Om seminaret:


Seminaret er en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er åpent for alle, gratis og krever ingen påmelding.

Om foredragsholdere:

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson
(f. 1955) debuterte med diktsamlingen Ósánar lendur (Virgin Soil) i 1977.Har siden gitt ut flere diktsamlinger, en roman og en rekke barnebøker. Sigurðsson har mottatt flere litteraturpriser for sitt arbeid og diktsamlingene hans er blitt oversatt til en rekke språk.  Han er også selv aktiv som oversetter. I tillegg til å virke som lyriker og oversetter skriver han også sangtekster, og har jobbet sammen med en rekke musikere. Fra 1998-2006 var han president for Forfatterunionen på Island. Han driver det uavhengige forlaget DIMMA som gir ut bøker og musikk.

Anemari Neple
(f. 1980) har doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor hun disputerte med avhandlingen Vi fortsetter forbi ordene. Erkjennelse og estetikk i Tor Ulvens forfatterskap (2016). Neple har også musikkfaglig bakgrunn fra Griegakademiet, hvor hun har studert cembalo, musikkhistorie og kammermusikk. Hun har utgitt antologien Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon (2017, redigert sammen med Christine Hamm og Ingrid Nestås Mathisen), og publisert flere artikler i norske og utenlandske tidsskrift. Neple bor i Bergen og arbeider som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskulen i Volda.

Dan Ringgaard
(f. 1963) er dr.phil. og professor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Han har gitt ut en rekke bøker. Hans siste utgivelse er Chaplins pind: et essay om litteratur og kreativitet som kom i 2020.

Ranveig Kvinnsland
(f. 1997) er høgskolelektor ved Institutt for nordisk språk og litteratur ved Høgskolen i Innlandet. Hennes masteroppgave hadde tittelen “har du hört vad som har hänt i syrien?” Om traumer, tilskuere og den andres smerte i Ghayath Almadhoun og Marie Silkebergs Till Damaskus (2014). I tillegg har hun skrevet etterord til Marie Silkebergs diktbok Damascus Atlantis fra 2021.

John Swedenmark
(f. 1960) er en svensk essayist, oversetter og redaktør. Han har skrevet mange artikler innen oversetterteori, litteraturkritikk og pyskoanalyse. Han er en aktiv oversetter av litteratur fra Island og har blant annet oversatt lyrikk av  Gyrðir Elíassons og Jón Kalman Stefánsson.

Sigurd Tenningen
(f. 1982) er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Agder. I 2019 disputerte han med en avhandling om Tor Ulven, hvor han undersøkte den arkeologiske forestillingskraften i bøkene Gravgaver, Det tålmodige og Stein og speil. Ved siden av forskning og undervisning skriver han kritikk, essays og skjønnlitteratur. Under samletittelen Game of Life (2012-2019) kuraterte han en serie med utstillinger og publikasjoner ved Kristiansand kunsthall sammen med Jan Freuchen. I 2019-2020 deltok han sammen med Freuchen og Jonas H. Major med prosjektet OSV. på OsloBIENNALENs første utgave.

Erik Skyum-Nielsen
(f. 1952) er mag.art. i nordisk litteratur ved Københavns Universitet. Fra 1974 til 1978 var han dansklektor ved universitetet på Island, og siden 1978 har han vært fast kritiker i Dagbladet Information. Fra 2003 har han virket som lektor ved Københavns Universitet. Skyum-Nielsen er oversetter fra islandsk og færøysk. Hans viktigste forskningsfelt er moderne prosa og lyrikk, fortelleteori og genreteori. Blant hans nyeste bokutgivelser er Et græsstrå i vinden. Samtaler med Jens Smærup Sørensen (2017) og essay-samlingen En særlig del af naturen: læsninger av 20 danske digte (2021).

Hanne Bramness
(f. 1959) regnes blant våre fremste samtidslyrikere. I 2019 var hun årets festivalpoet under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. Siden debuten med diktsamlingen Korrespondanse i 1983 har hun gitt ut 16 diktbøker, hvorav flere for barn og unge. Bramnes er gjendiktet til flere andre språk, bl.a. fransk og engelsk, og er også selv en sentral gjendikter, særlig fra engelskspråklig poesi. Bramness var redaktør for Stemmenes kontinent (1997-2007), en serie gjendiktninger av kvinnelige lyrikere fra det 20. århundre. I 2007 startet hun Nordsjøforlaget som utgir gjendiktninger av samtidspoesi fra landene rundt Nordsjøen. Nordsjøforlaget står bak flere gjendiktninger av årets festivalpoet Gyrðir Elíasson.

Jon Gunnar Jørgensen
(f. 1953) er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet spesielt med kongesagaene, men også med annen sagalitteratur. Han har redigert et verk med islendingesagaer i oversettelse, og har forsket og skrevet om bruken og betydningen av sagalitteratur gjennom tidene. Jørgensen har også oversatt moderne litteratur fra islandsk.  I 2017 ble Jørgensen utnevnt til ridder av Den islandske falkeorden i forbindelse med statsbesøket til Islands president i Norge.

Hans Kristian S. Rustad 
(f.1973) er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans siste bok er Diktopplæsning. Former og fælleskaber, skrevet i samarbeid med Louise Mønster og Micheal Kallesøe Scmidt, ble utgitt i 2022. Han har skrevet en rekke artikler om nordisk samtidslyrikk. I forbindelse med skriftserien Nordisk samtidspoesi som er knyttet til Nordisk poesifestival har han blant annet redigert bøkene i serien om Åsmund Sveen, Tua Forsström og Hanne Bramness (sammen med Ole Karlsen). Hans Kristian S. Rustad sitter i programrådet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet

Seminaransvarlige:

Silje Ingeborg Harr Svare | Høgskolen i Innlandet | silje.svare@inn.no | + 47 95 92 31 43


Svein Henrik Nyhus | Høgskolen i Innlandet | svein.nyhus@inn.no | + 47 97 54 81 64