Seminar om Hanne Bramness’ diktning

Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, auditorium 3 | 7.–8. mars. Gratis inngang

 

Torsdag 7. mars

Kl. 10.00–10.30:
Velkommen. Introduksjon

Kl. 10.30–11.15:
Førsteamanuensis Silje Solheim Karlsen, Universitetet i Tromsø: Inn i Hanne Bramness᾿ hus

Kl. 11.30–12.30:
Dosent Hadle Oftedal Andersen, Helsingfors universitet: Den fjerde dimensjonen. Om tidas samspel med rommet i Hanne Bramness’ lyrikk

Lunsj

Kl. 13.30–14.15:
Førsteamanuensis Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger: «Mellom skulderbladene eller i halsgropen / sitter øyet». Om syn, sansning og skapelse hos Hanne Bramness

Kl. 14.30–15.30:
Forfatter og forlagsredaktør Dan Andersen, Oslo: Bramness’ befolkning – om menneskene i Hanne Bramness’ poesi, og hva fortellingen tilfører den poetiske formen

Kaffe

Kl. 15.45–16.30:
Professor Dan Ringgaard, Aarhus universitet: Stemningen i Regnet i Buenos Aires

 

Fredag 8. mars

Kl. 10.00–10.45:
Professor Hans Kristian S. Rustad, Universitetet i Oslo: Gravitasjon og levitasjon

Kl. 11.00–11.45:
Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet: Hanne Bramness som gjendikter. En case-studie

Lunsj

Kl. 12.30, foajeen: Boklansering
Presentasjon av boka Nordisk samtidspoesi. Göran Sonnevis forfatterskap ved redaktør Silje Harr Svare.
Marie Silkeberg leser dikt av Göran Sonnevi.

Kl. 13.00–13.45:
Universitetslektor Johan Alfredsson, Göteborgs universitet: Längtan efter trygghet – Hanne Bramness och en barnlyrikens regressiva typologi

Kl. 14.00–14.45:
Professor Hilde Kramer, Universitetet i Bergen: Trollmåne

Kl. 14.45:
Avslutning

 

Om seminaret

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlige:
professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet | ole.karlsen@inn.no | +47 908 67 933
professor Hans Kristian S. Rustad, Universitetet i Oslo | h.k.rustad@iln.uio.no | +47 418 09 912‬