Tilbakeblikk på 2020

Seminar om Henrik Nordbrandts diktning

Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, auditorium 3 | 5.–6. mars. Gratis inngang

Torsdag 5. mars

Kl. 10.00–10.15:
Åpning ved professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet

Kl. 10.15–11.00:
Professor Peter Stein Larsen, Aalborg Universitet: Nordbrandt mellem symbolisme og satire

Kl. 11.15–12.00:
Lektor Louise Mønster, Aalborg Universitet: «de forfaldne huses åbne døre». Om huset i Henrik Nordbrandts digte

Lunsj

Kl. 13.00–13.45:
Førsteamanuensis Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger: Drømmens betydning – med særlig vekt på Drømmebroer

Fredag 6. mars

Kl. 9.30–10.15:
Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet: Hvordan slutter diktet? Med særlig henblikk på Henrik Nordbrandts poetiske praksis

Kl. 10.30–11.15:
Professor Dan Ringgaard, Aarhus Universitet: Spøgelser

Lunsj

Kl. 12.15–13.00:
Lektor Erik Skyum-Nielsen, Københavns Universitet: Stemme og stemning i Nordbrandts digtning

Kl. 13.15–14.00:
Forfatter og forlegger Asger Schnack, København: Unge Nordbrandt

Kl. 14.00:
Avslutning

Om seminaret

Seminaret er en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlig:
professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet | ole.karlsen@inn.no | +47 908 67 933