Seminar om Øyvind Bergs forfatterskap

9.–10. mars 2017 | Høgskolen i Innlandet, Hamar, auditorium 2. Gratis inngang.

 

Torsdag 9. mars

Kl. 10.00:
Åpning ved professor Ole Karlsen, Hamar.

Kl. 10.15–11.00:
Gunnar Wærness, poet, Skåne: «det fromme hullet».

Kaffe og kringle

Kl. 11.30–12.15:
Silje Solheim Karlsen, førsteamanuensis, Alta: «Kødder han?» Tilfeldige stopp i Øyvind Bergs diktning.

Kl. 12.30–13.15:
Martin Glaz Serup, poet, lektor, København: «Fordi sorgen er stor / disse ord».

Lunsj

Kl. 14.15–15.00:
Opplesning ved festivalpoet Øyvind Berg.

 

Fredag 10. mars

Kl. 10.00–10.45:
Eirik Vassenden, professor, Bergen: «Slikk min Kallimachos». Øyvind Berg og de gamle grekere.

Kaffe og kringle

Kl. 11.15–12.00:
Frode Helmich Pedersen, postdoktor, Bergen: Øyvind Berg og Wergeland. Kommentarer til samlingen Et foranskutt lyn.

Kl. 12.15–13.00:
Lillian Bikset, teaterkritiker, Oslo: Øyvind Berg og assosiasjonenes teater.

Lunsj

Kl. 14.00–14.45:
Morten Langeland, poet, kritiker, Kristiansand: Langs tilløp til slangepøl.

Kl. 14.45–15.00:
Avslutning

 

Om seminaret

«And one man in his time plays many parts», heter det i et drama festivalpoet og Shakespeare-oversetter Øyvind Berg (f. 1959) kjenner bedre enn de fleste. Han har vært og/eller er lyriker, dramatiker, essayist, prosaist, skuespiller, gjendikter, oversetter, festivalsjef, polemiker, debattant, redaktør, metriker, m.v. Som dramatiker og skuespiller har han en internasjonal karriere med om lag et førtitalls produksjoner bak seg, de fleste med teatergruppa Baktruppen (1986–2011) som han var blant initiativtakerne til. Han har allerede gått inn i rekken av fremtredende Shakespeare-gjendiktere, og han har også gjendiktet verdenspoeter som Paul Celan, Per Højholt og Ezra Pound.

Imidlertid er det Øyvind Bergs diktbøker som vil utgjøre hovedemnet på litteraturseminaret 9.–10. mars. Han debuterte med Retninger i 1982, og så langt har det kommet 15 diktbøker. Berg har vunnet en rekke litterære priser for sine arbeider, blant annet Brageprisen for Forskjellig i 1995, og han fremstår som en av samtidslyrikkens aller sterkeste og mest innflytelsesrike lyrikere. Hans nyeste utgivelse, Offentlig ømhet. Ikke alle diktene fra 1982 til nå (2016), viser et tverrsnitt av forfatterskapet. I løpet av festivalseminaret vil flere aspekter ved Bergs kunstneriske virksomhet bli berørt, og en rekke forfattere og lyrikkforskere vil belyse ulike sider ved forfatterskapet hans.

 

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlig: professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet | ole.karlsen@inn.no | 908 67 933