Seminar om Göran Sonnevis forfatterskap

Høgskolen i Innlandet, Hamar, auditorium 2. Gratis inngang.

 

Torsdag 8. mars

Kl. 10.00:
Åpning ved instituttleder Christina Sandhaug, Høgskolen i Innlandet.

Kl. 10.15–11.00:
Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap, Høgskolen i Innlandet: Noe om sonetter – og om Klangernas bok.

Kl. 11.15–12.00:
Espen Stueland, poet og kritiker, Voss: Hva er en økokritisk lesning av Göran Sonnevis poesi? Hva har Sonnevi skrevet om forholdet mellom mennesket og naturen, samfunnet og naturen, og hvordan skal det leses?

Kl. 12.15–13.00:
Paula Henrikson, dosent og universitetslektor, Uppsala universitet: Vid havet. Om Sonnevis Ormöga-dikter.

Lunsj

Kl. 14.00–14.30:
Øyvind Rimbereid, poet, Stavanger: Sprang og terskler. Fra teknikk til tematikk i Göran Sonnevis dikt.

 

Fredag 9. mars

Kl. 10.15–11.00:
Arne Melberg, professor emeritus i litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo: «Intets ekvilibrium». Något om Sonnevis intigheter.

Kl. 11.15–12.00:
Mikael van Reis, litteraturkritiker og forfatter, Göteborg: Den större världen – ljus och ljud hos Göran Sonnevi.

Lunsj

Kl. 13.00–13.45:
Ida Börjel, poet, Malmö: Något om okunskap, inbildning och barbari.

Kl. 14.00–14.45:
Ingrid Nielsen, førsteamanuensis i lesevitenskap, Universitetet i Stavanger: «Kän- / ner när- / varon   Genom / tiden / Genom all tid». Om historisk og eksistensiell tid hos Göran Sonnevi.

Kl. 14.45–15.00:
Oppsummering og avslutning av seminaret.

 

Om seminaret

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlig: førsteamanuensis Silje Harr Svare, Høgskolen i Innlandet | silje.svare@inn.no | +47 959 23 143