6.–7. mars 2013 | Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, auditorium 2. Gratis inngang.

Torsdag 6. mars

Kl. 9.30:
Åpning ved professor Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark.

Kl. 9.45–10.30:
Forfatter og essayist Einar Økland, Valevåg: Barna og lyrikken og dei vaksne. Barn som målgruppe og som produktiv kraft.

Kl. 10.45–11.30:
Professor Harald Bache-Wiig, Universitetet i Oslo: Lyrikksjangeren introdusert for barn i Nordahl Rolfsens Læsebog for folkeskolen: Et godt møtested mellom «det barnlige og det poetiske»?

Kl. 11.45–12.30:
Førsteamanuensis Nina Goga, Høgskolen i Bergen: Finn et dikt som passer! Om samtidslyrikkens funksjon i tre norskverk for 5. trinn.

Lunsj

Kl. 13.30–14.15:
Stipendiat Berit Westergaard Bjørlo, Høgskolen i Bergen: Illustrerte dikt som estetisk erfaring for både barn og voksne.

Kl. 14.30–15.15:
Førsteamanuensis Anne Skaret, Høgskolen i Hedmark: Alf Prøysens sanglyrikk for barn illustrert.

Fredag 7. mars

Kl. 9.00–9.45:
Lektor Nina Christensen, Aarhus Universitet: Når digtet byder op til dans. Om ny digital poesi for børn.

Kl. 10.00–10.45:
Forskningsassistent Debbie Pullinger, University of Cambridge: Unlocking Children’s Poetry: From Performance to Page. What makes a poem a children’s poem?

Kl. 11.00–11.45:
Professor Morag Styles, University of Cambridge: Unlocking Children’s Poetry: From Performance to Page. ‘How do you write a poem?’

Lunsj

Kl. 12.45–13.30:
Stipendiat Line Beck Rasmussen, Aarhus Universitet: Bogstaveligt talt – Dansk poesi for børn.

Kl. 13.45–14.30:
Forfatter Hanne Bramness, Sunde: Å henvende seg til barn: dikt for barn og andre.

Kl. 14.45–15.30:
Førsteamanuensis Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark: Hanne Bramness’ lyrikk for barn.

Kl. 15.30–16.00:
Oppsummering og avslutning.

Harald Bache-Wiig
er professor emeritus i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Har utgitt og redigert flere bøker, især om barnelitterære emner, blant dem Norsk barnelitteratur – lek på alvor. Glimt gjennom 100 år (1996) og Frisetting av barndommen. Rasmus Lølands forfatterskap for barn (2000). Siste bokutgivelse: Med lik i lasten? Subjekt og modernitet i Jonas Lies forfatterskap (2007). Har skrevet en lang rekke artikler om litterære emner i tidsskrift og samleverk.

Berit Westergaard Bjørlo
er stipendiat ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskolen i Bergen. Hun arbeider med et doktorgradsprosjekt om bildebøker som adapterer kjente dikt og visuelle kunstverk. Bjørlo har undervisningserfaring fra både grunnskole, videregående skole og lærerutdanning.

Hanne Bramness
(f. 1959) er forfatter og gjendikter. Nyeste utgivelser: Vekta av lyset, dikt og prosadikt (2013), Skogen i hjartet (2013) og Solfinger (2012), de to sistnevnte dikt for barn, Stemmer i andre hus, en antologi med gjendiktninger og etterord (2011), og Uten film i kameraet, dikt (2010), som kom på engelsk som No film in the camera (2012). Hun har også et eget gjendiktningsforlag, Nordsjøforlaget: nordsjoforlaget.no

Nina Christensen
er lektor i barnelitteratur og leder av Center for Børnelitteratur, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Har særlig arbeidet med billedbøker, barnelitteratur, barnelitteraturhistorie og oppfatninger av barndom, senest i boka Videbegær. Oplysning, børnelitteratur og dannelse (2012).

Nina Goga
er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Siste publikasjoner: Gå til mauren. Om maur og danning i barnelitteraturen (2013), «Teknologi eller estetikk? Hvordan vurdere bildebokapper» i Bøygen 3/2013 og «Children and Childhood in Scandinavian Children’s Literature over the Last Fifty Year» i Giorgia Grilli (red.): Bologna: Fifty Years of Children’s Books from Around the World (2013).

Line Beck Rasmussen
er ph.d.-stipendiat ved Center for Børnelitteratur, Aarhus Universitet, med prosjektet Den litterære legeplads, om dansk poesi for barn. Har arbeidet med og skrevet om barnelitteratur i en årrekke som forsker, anmelder, oversetter mv.


Debbie Pullinger
er forskningsassistent ved poesi og minne-prosjektet ved University of Cambridge, hvor hun også underviser ved studiet i barnelitteratur. Hun har tidligere undervist i grunnskolen, vært lærebokredaktør og frilans forfatter. Doktoravhandlingen hennes, fullført i 2013, handler om muntlighet og tekstualitet i barnelyrikk.

Morag Styles
er professor i barnelyrikk ved University of Cambridge. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler, bl.a. From the Garden to the Street: 300 Years of Poetry for Children (1998), Children Reading Pictures: Interpreting Visual Texts (2003) og Reading Lessons from the Eighteenth Century: Mothers, Children & Texts (2006) (de to sistnevnte i samarbeid med Evelyn Arizpe). Styles har også vært medredaktør av Poetry and Childhood (2009) og Teaching Caribbean Poetry (2013). Sammen med Michael Rosen har hun nylig vært kurator for en utstilling for British Library, Twinkle twinkle little bat! 400 years of poetry for children. For tiden samarbeider hun med University of West Indies om et prosjekt om karibisk lyrikk.

Einar Økland
(f. 1940). Oppvaksen på eit småbruk i Valestrand (nå Sveio) kommune, Sunnhordland. Busett der sidan 1985. Utdanna klinisk psykolog (Oslo, 1965). Debuterte som lyrikar 1963. Frilans forfattar sidan 1967. Har gitt ut lyrikk, fagbøker og skjønlitterær prosa og dramatikk for vaksne. Har samstundes gitt ut bøker med lyrikk og prosa for barn. Sjølvoppfatning: poet.

Hans Kristian Rustad
(f. 1973) er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Han har gitt ut boka Digital litteratur. En innføring (2012), og redigert bøkene Analyzing Digital Fiction (2013) og «der vårgras brydder». Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning (2010). For tiden holder han på med et prosjekt om poesi og fotografi.

Anne Skaret
(f. 1974) er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. I ph.d.-avhandlingen Litterære kulturmøter. En studie av bildebøker og barns resepsjon (2011) utforsket hun representasjoner av kulturmøter i bildebøker. For tiden arbeider hun bl.a. med Alf Prøysens barnelitterære forfatterskap, med særlig fokus på fortellingene om Teskjekjerringa.

Om seminaret Barnelyrikk

Fra ulike hold blir det påpekt at det er et spesielt forhold mellom barn og lyrikk. André Bjerke skriver at «alle mennesker er født med et poetisk organ […] De mindreårige består praktisk talt av gehør for poesi; jeg har ennå aldri møtt et barn som ikke fråtset i rim og rytme med en appetitt som Mumle Gåsegg». Barnelitteraturforskeren Margaret Meek skriver følgende: «Poetry is never better understood than in childhood, when it is felt in the blood and along the bone.» Til tross for dette er barnelyrikken en sjanger som er viet liten oppmerksomhet i forsknings- og forskningsformidlende sammenheng. Hensikten med seminaret er å legge barnelyrikken under lupen og se nærmere på de særegne spørsmålene som sjangeren åpner for. Barnelyrikkens historie og utviklingstrekk i de senere tiår i Norden vil bli særlig vektlagt. Et annet sentralt emne vil være å studere og kartlegge barnelyrikkens viktigste kjennetegn og hvordan den – og barnelyrikkboka som uttrykk – skiller seg fra lyrikk og lyrikkbøker beregnet på voksne lesere. Foredragsholderne er litteraturforskere og barnebokforfattere fra Norden og England.

Seminaret er tenkt som møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: litteraturstudenter, forlagsfolk, forfatterstudenter, kritikere, norsklærere, bibliotekarer m.v.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlig: førsteamanuensis Anne Skaret, Høgskolen i Hedmark | anne.skaret@hihm.no | 482 18 119