seminar-2012

Høgskolen i Hedmark, campus Hamar, auditorium 1. Gratis inngang.

Torsdag 8. mars

Kl. 9.30:
Åpning ved prodekan for forskning, Høgskolen i Hedmark, Jørgen Klein.

Kl. 9.45–10.30:
Lektor Ola Nordenfors, Uppsala Universitet: Systerligt förente – musik och lyrik i samspel.

Pause

Kl. 11.00–11.45:
Professor Erling Aadland, Universitetet i Bergen: Litt om sangeren og stemmen i sanglyrikken.

Kl. 12.00–12.45:
Adjunkt Birgitte Stougaard Pedersen, Aarhus Universitet: Lyrik, stemmeføring og flow – Moestrup og Andkjær Olsen.

Lunsj

Kl. 14.00–14.45:
Førsteamanuensis Harald Gaski, Universitetet i Tromsø: En joik uten ord og et fremragende stykke samisk litteratur: Sofia Jannoks hyllest til Nils-Aslak Valkeapää.

Pause

Kl. 15.15–16.00:
Ph.d., forfatter Frank Kjørup: Lyrikkens musikk. Noen refleksjoner.

Fredag 9. mars

Kl. 10.15–11.00:
Forfatter Paal-Helge Haugen: Musikkens og tekstens dramatiseringar: Om operaens skjelett og poesiens stoffskifte.

Pause

Kl. 11.30–12.15:
Forfatter Jan Erik Vold: Jazz & lyrikk gjennom 50 år.

Lunsj

Kl. 13.15–14.00:
Stipendiat Sebastian Jazdzewski, universitetet i Gdansk: Gudaskymning i nordisk hårdrock – att möta det mörka och att vänta på det ljusa.

Kl. 14.15–15.00:
Komponist, musiker Maja S.K. Ratkje: Innfallsvinkler til bruk av tekst i musikk fra en komponists ståsted.

Pause

Kl. 15.30–16.15:
Poet Morten Søndergaard: Mellem lyd og betyd.

Kl. 16.15–16.30:
Avslutning.

seminar-hvem-kom-2012

Jan Erik Vold
er født i Oslo 1939. Poet, essayist, redaktør m.m. Debut 1965.

20 diktsamlinger, 14 bind sakprosa om poesi, 3 antologier med moderne norsk lyrikk, samleutgaver av Orvil, Hauge, Hofmo, Uppdal, Udnæs, Kate Næss, Gunnar Larsen, Ragnar Vold, Cornelis Vreeswijk, 6 bind gjendiktninger av nordamerikansk poesi, 14 album med jazz & lyrikk. Siste utgivelser: Fem stemmer. Essays, antologi, lydspor (bok med vedlagt CD, 2010) og Store hvite bok å se (2011).

Harald Gaski
er førsteamanuensis i samisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Har skrevet en rekke bøker og artikler om samisk litteratur og kultur og også oversatt samisk litteratur til norsk og engelsk. Blant publikasjonene: In the Shadow of the Midnight Sun. Contemporary Sami Prose and Poetry (1997), Tiden er et skip som ikke kaster anker (2004), Jorda, min mor (Nils-Aslak Valkeapääs siste diktbok i norsk gjendiktning, 2006).

Paal-Helge Haugen
er fag- og skjønnlitterær forfatter. Nyeste utgivelser: Kvartett 2008 (fire separate diktbøker utgitt samtidig), Kyst. Sør (to langdikt, 2009), Uncommon Deities (engelsk/norsk, prosadikt til en performance av David Sylvian, sammen med Nils Chr. Moe-Repstad, 2011). Omfattende samarbeid med komponister (tekst/musikk-verk), blant andre Cecilie Ore og Arne Nordheim.

Sebastian Jazdzewski
er stipendiat ved universitetet i Gdansk. Har arbeidet med skandinavisk hardrock som er inspirert av norrøn poesi, i sin doktoravhandling – med blant annet M. Riffaterres intertekstualitetsteori som teoretisk bakteppe. Jazdzewski har publisert en del artikler om dette fenomenet og presentert sitt emne ved flere anledninger både i hjemlandet Polen og i Skandinavia.

Ole Karlsen
er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Har skrevet flere monografier om norsk lyrikk, bidratt til en rekke tidsskrift og antologier og har redigert bøker om lyrikkteori. Har også redigert en rekke artikkel- og essaysamlinger om norske etterkrigslyrikere. Blant arbeider publisert i 2011: Volds linjer (sammen med Thorstein Norheim), Klokka seks dansar sola på Vallsetåsen. Harald Hamre/Rolv Thesen i utvalg og Poesi og bildekunst. En antologi.

Ola Nordenfors
er lektor ved Litteraturvetenskapliga institutionen ved Uppsala universitet. Doktoravhandlingen hans med tittelen «Känslans kontrapunkt». Studier i den svenska romansen 1900–1950 kom i 1992, og siden har Nordenfors’ forskning vært innrettet mot spørsmål som berører samspillet mellom musikk og litteratur. Han har arbeidet blant annet som produsent og presentatør i P2 (kanalen for kunstmusikk, jazz, folkemusikk i Sveriges Radio), og han har vært svensklektor ved Universitetet i Oslo og Aarhus Universitet.

Birgitte Stougaard Pedersen
er adjunkt ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, Danmark. Hun har skrevet tverrfaglig om rytme, stemmen, estetikk og betydningsteori i forholdet mellom litteratur og musikk, og har blant annet utgitt Lyd, litteratur og musik – gestus i kunstoplevelsen (2008). I 2012 utkommer Pluralizing Rhythm (Rodophi, Amsterdam) med Stougaard Pedersen som medredaktør. Fra 2006–09 arbeidet hun med dansk rap i forskningsprosjektet «Rytme, groove og gestik – dansk hip hop mellem det lokale og det globale» og har i forlengelsen av dette utgitt en rekke artikler. Hun har også redigert Hiphop i Skandinavien (2008) sammen med Mads Krogh og dessuten fungert som utøvende sanger, blant annet i vokalensemblet Musica Ficta.

Maja S.K. Ratkje
er komponist, musiker og sanger. Utdannet i komposisjon ved Musikkhøgskolen i Oslo (2000). Ratkjes musikk spilles over hele verden med orkestre og kunstnere som for eksempel Klangforum Wien, Oslo Sinfonietta, Det norske radioorkester, Fretwork, TM+, Cikada og VertavoKvartetten, Quatuor Renoir, Ticom, crashEnsemble, Pearls for Swine Experience, Torben Snekkestad, Marianne Beate Kielland, SPUNK, Frode Haltli, POING og flere andre. Ratkje har skrevet musikk for blant annet film, dans, teater og installasjoner, og har mottatt en rekke priser for sin virksomhet.

Erling Aadland
er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og har publisert flere bøker og en rekke artikler om lyrikk og lyrikkteoretiske spørsmål – om Rolf Jacobsen, Bob Dylan og Leonard Cohen, om Aasmund O. Vinje, Sigbjørn Obstfelder, Arnold Eidslott, Gunvor Hofmo og Gunnar Reiss-Andersen, senest artikkelen «Dylan og kjærligheten» i Bob Dylan. Mannen, myten og musikken (red. Botvar, Kvalvaag og Aasgaard, 2011).

Frank Kjørup
er dansk lyriker og cand.mag. i dansk og engelsk. Han debuterte skjønnlitterært med diktsamlinga Indefrarød (2009) som ble nominert til flere priser og tildelt Albertine-prisen 2010. Diktene hans beskrives som «en strøm af billeder, en bevægelse af stemmer gennem tekst af forskellig art, skiftende register». Kjørup var ansatt som forskningsstipendiat, adjunkt og lektor ved Københavns Universitet i perioden 1999–2008, og som Fulbright Fellow & Visiting Scholar ved New York University 1999–2000. Han er også forfatter av Sprog versus sprog. Mod en versets poetik (2003). Han var medstifter og fram til 2009 redaktør av tidsskriftet Cognitive Semiotics samt medredaktør av antologien Kognitiv Poetik (2009). Stifter og leder av Nordisk Poetisk Selskab 2008–.

Morten Søndergaard
er dansk poet, og har utgitt en rekke diktsamlinger, senest langdiktet Processen og det halve kongerige (2010). Søndergaard arbeider med utgangspunkt i språklige undersøkelser også innenfor musikk og lydkunst (mortensondergaard.net).