Seminar om Göran Sonnevis forfatterskap

Høgskolen i Innlandet, Hamar, auditorium 2. Gratis inngang.

 

Torsdag 8. mars

Kl. 10.00:
Åpning ved instituttleder Christina Sandhaug, Høgskolen i Innlandet.

Kl. 10.15–11.00:
Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap, Høgskolen i Innlandet: Noe om sonetter – og om Klangernas bok.

Kl. 11.15–12.00:
Espen Stueland, poet og kritiker, Voss: Brev om Göran Sonnevi.

Kl. 12.15–13.00:
Paula Henrikson, dosent og universitetslektor, Uppsala universitet: Vid havet.

Lunsj

Kl. 14.00–14.30:
Øyvind Rimbereid, poet, Stavanger: Sprang og terskler. Fra teknikk til tematikk i Göran Sonnevis dikt.

Kl. 14.45–15.30:
John Swedenmark, forfatter, kritiker og oversetter, Stockholm: Språk som sediment. Avlagringar och embryologi i Göran Sonnevis diktning.

 

Fredag 9. mars

Kl. 9.15–10.00:
Erik Skyum-Nielsen, lektor i dansk litteratur, Københavns Universitet: Æstetik, politik og musik hos Göran Sonnevi med fokus på Det omöjliga (1975).

Kl. 10.15–11.00:
Arne Melberg, professor emeritus i litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo: «Intets ekvilibrium». Något om Sonnevis intigheter.

Kl. 11.15–12.00:
Mikael van Reis, litteraturkritiker og forfatter, Göteborg: Den större världen – ljus och ljud hos Göran Sonnevi.

Lunsj

Kl. 13.00–13.45:
Ida Börjel, poet, Malmö: Något om okunskap, inbildning och barbari.

Kl. 14.00–14.45:
Ingrid Nielsen, førsteamanuensis i lesevitenskap, Universitetet i Stavanger: «Kän- / ner när- / varon   Genom / tiden / Genom all tid». Om historisk og eksistensiell tid hos Göran Sonnevi.

Kl. 14.45–15.00:
Oppsummering og avslutning av seminaret.

 

Om seminaret

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlig: førsteamanuensis Silje Harr Svare, Høgskolen i Innlandet | silje.svare@inn.no | +47 959 23 143