Seminar om Hanne Bramness’ forfatterskap

Høgskolen i Innlandet, Hamar, auditorium 3 | 7.–8. mars

 

Foredragsholdere:
Johan Alfredsson, universitetslektor, Göteborg
Dan Andersen, forfatter og forlagsredaktør, Oslo
Ondřej Buddeus, litteraturviter, ph.d., Praha
Silje Solheim Karlsen, førsteamanuensis, Alta
Hilde Kramer, professor, Bergen
Ingrid Nielsen, førsteamanuensis, Stavanger
Dan Ringgaard, professor, Aarhus
Hans Kristian Rustad, professor, Oslo
mfl.

Mer informasjon om seminarprogrammet kommer.

 

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlige:
professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet | ole.karlsen@inn.no | +47 908 67 933
professor Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo | h.k.rustad@iln.uio.no | +47 418 09 912‬