Seminar om Henrik Nordbrandts forfatterskap

Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar | 5.–6. mars. Gratis inngang

Mer informasjon kommer.

 

Om seminaret

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlig:
professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet | ole.karlsen@inn.no | +47 908 67 933