Seminar om Henrik Nordbrandts diktning

Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, auditorium 3 | 5.–6. mars. Gratis inngang

Foredragsholdere:
Ole Karlsen, professor, Høgskolen i Innlandet
Peter Stein Larsen, professor, Aalborg Universitet
Louise Mønster, lektor, Aalborg Unversitet
Ingrid Nielsen, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
Dan Ringgaard, professor, Aarhus Universitet
Jan Rosiek, professor, Københavns Universitet
Asger Schnack, forfatter og forlegger, København
Erik Skyum-Nielsen, lektor, Københavns Universitet

Mer informasjon kommer.

 

Om seminaret

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlig:
professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet | ole.karlsen@inn.no | +47 908 67 933