RJ7

RJ7 – et poesiverksted  utviklet av poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan i samarbeid med Turnéorganisasjonen og foreningen Rolf Jacobsens Venner. Tilbudet gis til elever på 7. trinn i hele fylket gjennom Den kulturelle skolesekken.

Et av målene med verkstedet er at elevene skal lære noe om hvordan uttrykke seg ved å skrive poesi. Skriveøvelsene tar utgangspunkt i fem utvalgte dikt av Rolf Jacobsen. En viktig del av prosessen er å synliggjøre den enkelte elevs tekster, både på skolen og i forbindelse med Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.

Mer informasjon om RJ7 2022 kommer.

Lån en lyriker

Lån en lyriker er et tilbud som gis til de videregående skolene i Hamar og omegn under festivalen.

Lyrikerne som gjester festivalen drar på skolebesøk.

«Lån en lyriker» er et populært tilbud.

For mange elever er dette første møtet med poesien!

Informasjon om hvilke lyrikere som reiser på skolebesøk i 2022 kommer.

Inn i poesien – skrivekurs for ungdom

Skrivekurset henvender seg til ungdom som liker å skrive og har lyst til å lære mer. Vi vil blant annet arbeide med ulike måter å lage dikt på. Det ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper for å være med. Her blir veien til mens vi går!

Festivalens poesiverksted går over to dager i Kunstbankens lokaler, Parkgata 21, Hamar.

Kurset avsluttes med opplesning på en av festivalens scener.

Skrivekurset arrangeres i samarbeid med Kunstbanken Hedmark Kunstsenter.

Skrivekurs i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Teater

I løpet av festivalen blir det tilbudt teaterforestillinger for barnehagebarn og en åpen familieforestilling.

Forestillingene spilles på Hamar kulturhus.

Arrangeres i samarbeid med Hamar bibliotek.

Informasjon om teaterforestilling i 2022 kommer.

Alle festivalens tilbud til barn og unge er gratis.