Lån en lyriker

Lån en lyriker er et tilbud som gis til de videregående skolene i Hamar og omegn under festivalen.

9. mars
Kl. 8.45, Hamar katedralskole: Frank Eriksen besøker klasse 3STF.
Kl. 10.00, Hamar katedralskole: Jan Erik Vold besøker klassene 3STB, 3STC, 3STD, 3STE, 3STG og 3STH.

10. mars
Kl. 9.00, Ringsaker videregående skole: Morten Langeland besøker klasse 2STA.
Kl. 9.00, Ringsaker videregående skole: Catherine Blaavinge Bjørnevog besøker klasse 2STB.
Kl. 9.00, Ringsaker videregående skole: Ted M. Granlund besøker klasse 2STC.
Kl. 9.00, Ringsaker videregående skole: Marie Silkeberg besøker klasse 2STD.
Kl. 10.25, Hamar katedralskole: Eiríkur Örn Norðdahl besøker klasse 2 medier og kommunikasjon.

Hjertelyd

Et poetisk møte med tekst, forfatter og DJ. Vi møter Vilde som venter spent og utålmodig på at livet skal komme i gang. Noe må skje!

Forestillingen, som spilles på Klubbscene Rolf Jacobsen i Hamar kulturhus fredag 10. mars kl. 11 og kl. 13, tilbys ungdomsskoler i Hamar og omegn.

10. mars
Kl. 11.00 – publikum er elever ved Steinerskolen på Hedemarken.
Kl. 13.00 – publikum er elever ved valgfag Sal og scene, Ajer ungdomsskole.

Hjertelyd er en forestilling basert på langdiktet Kanskje det er hjertet, skrevet av Helene Guåker. Mens Helene leser og dramatiserer diktene, spiller DJ Ingebling musikk som underbygger tekstene og følelsene i dem. Ragnhild Nelvik Bruseth mikser det hele sammen.

Produsent: Turnéorganisasjonen
Produsert i samarbeid med Litteraturbruket og Ringsaker kommune. Produksjonen er støttet av Fritt Ord, Kulturrådet og Turnéorganisasjonen.
Arrangementet er et samarbeid med Hamar bibliotek.

Inn i poesien

Poesiverksted for elever på 9. trinn

15 elever ved ungdomsskolene Ajer, Børstad og Ener deltar på festivalens poesiverksted 8.–10. mars i Kunstbankens lokaler, Parkgata 21, alle dager kl. 10–14. Det blir også et arrangement fredag 10. mars kl. 15.30 hos Gravdahl Bokhandel der elevene leser egne dikt.

Dette skrivekurset henvender seg til ungdom som liker å skrive og har lyst til å lære mer. Vi vil blant annet arbeide med ulike måter å lage dikt på. Hamar by og Rolf Jacobsens poesi kan være inspirasjonskilder, men det er ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper for å være med. Her blir veien til mens vi går!

Verkstedleder Arne Hugo Stølan er lyriker, bokanmelder i VG og skrivekunstlærer ved Nansenskolen på Lillehammer, og har mange års erfaring med skrivekurs for ungdom.

RJ7 – en utstilling

Under festivalen vises en utstilling av dikt skrevet av elever på 7. trinn som har deltatt på poesiverkstedet RJ7 i hjemkommunen sin, Ringsaker. Utstillingen kan ses på festivalkontoret i Strandgata 51.

RJ7 – et poesiverksted er utviklet av foreningen Rolf Jacobsens Venner i samarbeid med Turnéorganisasjonen og poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan. Tilbudet gis til elever på 7. trinn i hele fylket gjennom Den kulturelle skolesekken, i 2017 er det Ringsakers tur. Poesiverkstedet ledes av en av de to poetene.

Et av målene med verkstedet er at elevene skal lære noe om hvordan uttrykke seg ved å skrive poesi. Skriveøvelsene tar utgangspunkt i fem utvalgte dikt av Rolf Jacobsen. En viktig del av prosessen er å synliggjøre den enkelte elevs tekster, både på skolen og i forbindelse med Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.