Hamar kulturhus | Klubbscene Rolf Jacobsen | onsdag 31. mai kl. 19.00

Kanon betyr «rettesnor» og «forbilde». I moderne betydning er en litterær kanon en samling høyt verdsatte litterære tekster. Enkeltpersoner og (sub)grupper har egne kanon-lister uten at noen legger seg opp i det. Men en kanon kan også angå en bredere offentlighet, for eksempel når det gjelder skolens og lærerutdanningens tekstutvalg, litteraturhistorieskriving, teatrenes repertoar, forlagenes utgivelsespolitikk o.l. Dermed melder det seg en rekke spørsmål: Trenger vi som språksamfunn en litterær kanon? Hvem skal i tilfelle bestemme kanon? Kan litteraturutvalget i skole og lærerutdanning overlates til den enkelte lærer, eller bør det til en viss grad være et felles litteraturutvalg i skolen? Dette er noe av det som vil bli drøftet når Litteraturscena inviterer til debatt om kanon og norskfaget i skolen.

Innledere:
Vigdis Ystad, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og tidligere leder for prosjektet Henrik Ibsens skrifter
Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II i skriving/literacy ved NTNU
Berit Helene Dahl, lærebokforfatter og tidligere lektor ved Nesbru videregående skole, Asker
Helene Bergan Mouawad, lektor ved Stange videregående skole

Møtet ledes av Trond Haugen, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

Gratis inngang
Vel møtt!

Arrangementet er støttet av Fritt Ord og Hedmark fylkeskommune.