Eldrid Lunden (f. 1940) var 28 år gammel da hun debuterte med sin første lyrikksamling. Til tross for de mange positive tilbakemeldingene var hun likevel lenge usikker på om hun ville skrive flere dikt. I dag regnes Eldrid Lunden som en av våre aller viktigste lyrikere innenfor modernismen. Etter debuten i 1968 har hun gitt ut 18 bøker innen lyrikk, essay og sakprosa. Lunden var med på å starte den første forfatterutdanningen i Norge. Initiativet kom ikke fra forfatterne selv, som man kanskje skulle tro, men fra kulturdepartementet tidlig på 60-tallet. I perioden 1982-2011 var Lunden studieleder ved Forfatterstudiet i Bø ved Høgskolen i Telemark. I 1996 ble hun Norges første professor i skjønnlitterær skrivekunst.

Kjersti Bronken Senderud er en av mange forfattere med bakgrunn fra Forfatterstudiet i Bø. Da hun nylig gjenleste Lundens Dikt i samling 1968-2018 slo det henne hvor helthetlige og komponerte Lundens bøker er, hvor tydelig de fremstår som hele verk og ikke som en samling med enkeltdikt samlet mellom to permer. Ja, faktisk er det slik at hele Lundens lyriske forfatterskap fremstår som en stor komposisjon – nesten som en krans. Hvordan jobber Eldrid Lunden frem tekstene sine? Hvor henter hun inspirasjonen fra? Hva vil det si at et dikt er politisk? Eldrid Lundens siste diktsamling Det er berre et spørsmål om tid kom i 2018 og er tilegnet mannen hennes Reidar Ekner som døde i 2014. Arbeidsprosessen med denne boken har skilt seg fra tidligere bøker. Lenge visste ikke Eldrid Lunden om hun ville klare å gjøre den ferdig.

Samtalen ledes av Kjersti Broknen Senderud, poet, skrivekunstlærer og medlem i programrådet i Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.