Hamar kulturhus | Klubbscene Rolf Jacobsen | onsdag 27. februar kl. 19.00

Lars Fr.H. Svendsen i samtale med Alfred Fidjestøl.

Er det mulig å forstå dyr? Kan de være ensomme eller uærlige? Eller er det vi mennesker som forstår dyrene gjennom oss selv?

To forfattere har skrevet hver sin bok som berører dette temaet. De møtes for å dele tanker om egen og den andres bok.

Lars Fr.H. Svendsen har skrevet boken Å forstå dyr. Filosofi for hunde- og katteelskere. Med en filosofisk innfallsvinkel og med referanse og støtte i klassisk og nyere forskning ser han nærmere på grenselinjen mellom menneske og dyr.

Alfred Fidjestøl har skrevet Nesten menneske. Biografien om Julius. Sjimpansen Julius var en norsk A-kjendis på 80- og 90-tallet. Inngangen og utfordringen var klar: Er det mulig å skrive en biografi om et dyr med samme etterrettelighet som om det var et menneske?

Fortellingen om Julius gir oss et unikt innblikk i hva det vil si å være nesten menneske. Det er en tankevekkende og dramatisk historie om det evige spillet om status og makt, om lengsel etter kjærlighet og sex, om ensomhet, død og sorg. Det samme kan kanskje fortelles om mange andre dyr, og om dyrs møte og samliv med mennesker. Og om mange, og kanskje de fleste, mennesker – enten de forsøkes «fanget» i biografier eller ikke. Er det menneskets møte med dyret eller dyrets møte med mennesket som er det sentrale? Eller blir det, uansett, et individs/pattedyrs møte med seg selv?

Lars Fr.H. Svendsen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen og er tilknyttet tankesmien Civita. Han har gitt ut en rekke kritikerroste bøker, blant annet Kjedsomhetens filosofi, Ondskapens filosofi og Ensomhetens filosofi. Bøkene er oversatt til 29 språk.

Alfred Fidjestøl er journalist, filosof og sakprosaforfatter og har gitt ut kritikerroste biografier og historieverk om mennesker som Per Sivle og Askerkretsen – det intellektuelle miljøet rundt Hulda og Arne Garborg. Han har også skrevet om kulturinstitusjoner som Norsk kulturråd og Det Norske Teatret.

Gratis inngang
Vel møtt!

Arrangementet er et samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.