Endelig er den her!  Boken om Tone Hødnebøs forfatterskap. Dette er ellevte utgivelse i festivalens egen skriftserie Nordisk samtidspoesi. 

Tone Hødnebø var festivalpoet under Nordisk Poesifestival i Hamar i 2022. Det var i 1989 at Hødnebø debuterte med diktsamlingen Larm. Hennes foreløpig siste diktsamling Nytte og utførte gjerninger, kom i 2016. Som gjendikter har hun konsentrert seg særlig om forfatterskapene til Emily Dickinson og Anne Carson, og har også markert seg med poetikken Skamfulle Pompeii (2004). I perioden 1990–1997 var hun medredaktør i Vagant. Hun har undervist ved flere forfatterkurs, også ved Litterär gestaltning ved Göteborgs universitet. Hødnebø regnes som en av Nordens fremste forfattere og har mottatt en rekke priser, bl.a. Sultprisen (2003) og Doblougprisen (2005).

Hødnebø er en uhyre tradisjonsbevisst lyriker med inngående kjennskap så vel til romantiske som modernistiske formuttrykk. Som flere av sine generasjonsfeller framstår hun som en språkorientert og kritisk lyriker, og ofte settes skrivemåter fra svært ulike fagområder opp mot hverandre i diktene hennes. Vitenskapelige og hverdagsspråklige uttrykk står side om side; anekdoter, barndomsminner og filosofiske refleksjoner bringes inn; motsetninger oppheves og drøm og våken tilstand flyter i hverandre i sansninger og erfaringer. Diktene frigjøres fra stabile ståsteder og løser opp enhetlige utgangspunkt for sansning, erfaring, tenkning og skriving.

Bidragsytere i boken er Hadle Oftedal Andersen, Espen Grønlie, Trond Haugen, Emma Helene Heggdal, Ole Karlsen, Ranveig Kvinnsland, Louise Mønster, Anemari Neple, Knut Oterholm, Staffan Söderblom og Hans Kristian S. Rustad.

Boken inneholder også et lengre intervju med Tone Hødnebø gjort av Ranveig Kvinnsland og Ole Karlsen.

Redaktører for utgivelsen er professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet, stipendiat Ranveig Kvinnsland, Universitetet i Oslo og professor Hans Kristian S. Rustad, Universitetet i Oslo.

Hovedredaktør for skriftserien er Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Anmeldereksemplar av boka kan anskaffes fra Novus forlag, se forlagets hjemmesider:

www.novus.no

Boka er også tilgjengelig (open access) som e-bok.