Benjamin Yazdan er skribent i tidsskriftet Montages og filmanmelder i Klassekampen, men også stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved universitetet i Oslo hvor han nå skriver en doktorgradsavhandling om Tone Hødnebøs diktning.

Tone Hødnebø er festivalpoet under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene i mars til neste år, og i denne samtalen mellom Benjamin Yazdan og Hans Kristian Rustad kan du bli bedre kjent med Hødnebøs særegne lyriske stemme. «Fornuften er varm, følelsene kalde» – lyder innledningsstrofen til et av diktene fra hennes diktsamling Stormstigen. Etter Benjamin Yazdans mening oppsummerer denne setningen mye av Tone Hødnebøs diktning, en diktning som ofte bryter ned skillet mellom den abstrakte tenkningen og den konkrete livsverdenen og gjerne går i aktiv dialog med filosofi, litteraturhistorie, kunsthistorie og mytestoff.  Under festivalen i mars vil det bli holdt et to-dagers seminar om Tone Hødnebøs forfatterskap hvor Benjamin Yazdan er blant de medvirkende.

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.