Vi er glade for å kunne fortelle at det er Inger Elisabet Hansen (f. 1950) som vil være årets festivalpoet i 2024. Festivalens arrangeres på Hamar 29. februar – 3. mars, og i festivalprogrammet inngår et to dagers seminar om Hansens forfatterskap som holdes på Høgskolen i Innlandet.

Inger Elisabeth Hansen er en av våre viktigste samtidspoeter. Hun har publisert mer enn 10 diktbøker alene eller sammen med andre, én essaysamling, én barnebok, én novellesamling og gjendiktet en rekke viktige poeter, særlig fra spansk.

Med debutsamlingen Det er nå det er like før (1976) bidro Inger Elisabeth Hansen til et betydningsfullt skifte i nyere norsk lyrikk- og litteraturhistorie. Dette var en tid hvor lyrikk- og litteraturbegrepet ble forvandlet og forhandlet gjennom eksperimenteringer og formmessig lek, med en distansering av diktsubjektets følelser og med blanding av høy og lav, av lyrikk og prosa, fiksjon og fakta og litteratur og andre medier. Denne poetiske leken har hun beholdt gjennomgående i forfatterskapet, der hun kombinerer den med en undring og spørrende holdning, og med et politisk engasjement.

Trask. Forflytninger i tidas skitne fylde (2003) ga Hansen både Brageprisen samt nominasjon til Nordisk råds litteraturpris. Av nyere arbeid har Å resirkulere lengselen avrenning foregår fra 2015 fått mye oppmerksomhet, ikke minst på grunn av diktenes tematisering av Antropocen, truede dyrearter og klimakrisen. Hansen fikk Kritikerprisen for denne boken. I hennes foreløpig siste diktsamlingen Krysninger/ konvoi (2018) tar hun utgangspunkt i sin fars liv som sjømann og bruker hans skipslogg som forelegg for diktene.

Vi gleder oss stort til å bli enda bedre kjent med Inger Elisabeth Hansen lyriske univers under neste års festival.