Hamar kulturhus | Klubbscene Rolf Jacobsen | onsdag 24. oktober kl. 19.00

Foredrag ved Trond Berg Eriksen

I Litteraturscenas rekke med kanon-arrangementer har skjønnlitteraturen stått i sentrum, i dette arrangementet retter vi blikket mot sakprosaen.

Kanon betyr rettesnor eller målestokk. I moderne sammenheng er ordet brukt om et utvalg spesielt verdsatte kunstverk, for eksempel innen musikk, bildekunst eller litteratur. Som oftest er det de skjønnlitterære verkene som løftes fram i en litterær kanon, skjønnlitteraturen har også dominert de litteraturhistoriske fremstillingene og litteraturformidlingen generelt. Men de senere årene har sakprosaen fått mer oppmerksomhet, noe som blant annet skyldes en svært aktiv Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, økt satsing på sakprosa fra forlagenes side – og flere kanonkåringer viet sakprosaen.

I 1995 utga idéhistoriker Trond Berg Eriksen boka Nordmenns nistepakke. En kritikk av den norske kanon. Her argumenterer han for den nyttige litteraturen, altså sakprosaen, og hvorfor denne har sin naturlige plass i en norsk litteraturkanon, i litteraturhistorien og i litteraturformidlingen.

Trond Berg Eriksen er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han er en av våre fremste fagformidlere og har utgitt en rekke bøker, blant annet monografier om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche og Kierkegaard. Han har også vært redaktør for verk som Vestens tenkere (1993), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750–1995 (1998) og Norsk idéhistorie (2000–03). 1994–98 ledet han forskningsprosjektet Norsk sakprosa.

Gratis inngang
Vel møtt!

Arrangementet er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.