Den tiende utgivelsen i skriftserien Nordisk samtidspoesi er klar!

Nordisk samtidspoesi er en skriftserie knyttet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. I 2020 var Henrik Nordbrandt festivalpoet, og under festivalen ble det arrangert et to-dagers seminar om hans forfatterskap på Høgskolen i Innlandet. Seminarinnleggene er nå bearbeidet til artikler og essays og samlet i Nordisk samtidspoesi. Henrik Nordbrandts forfatterskap.

Henrik Nordbrandts forfatterskap strekker seg over hele seks tiår. Han debuterte med Digte i 1966 og har siden gitt ut en rekke diktsamlinger, og også bøker i andre sjangrer. Nordbrandt er forunderlig nok på en og samme tid en «poetenes poet» og en dikter som når ut til en stor leserskare. I 1998 mottok han Nordisk råds litteraturpris for diktsamlingen Drømmebroer.

Nordbrandts dikt er kjennetegnet av stor skjønnhet, særegen bildedannelse og elegant syntaks. Tematisk og formelt beveger de seg i ulike stemningsleier og utfolder seg i en bue fra det sentrallyriske til det grotesk-satiriske og det eksplisitt politiske. På den ene siden er diktene svært tilgjengelige, mens de på den andre siden unndrar seg å bli naglet fast i én betydning eller betydningsramme. En slik dikterisk praksis kommenteres og drøftes i flere av bidragene i Nordisk samtidspoesi. Henrik Nordbrandts forfatterskap. Boka inneholder også en lang samtale med poeten selv.

Bidragsytere: Asger Schnack, Peter Stein Larsen, Ingrid Nielsen, Louise Mønster, Ole Karlsen, Dan Ringgaard og Erik Skyum-Nielsen

Hovedredaktør for skriftserien er Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Anmeldereksemplar av boka kan anskaffes fra Novus forlag, se forlagets hjemmesider:

www.novus.no

Boka er også tilgjengelig (open access) som e-bok: