Dermed er det også klart at seminaret under neste års Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene blir viet Løveids forfatterskap. Og Løveid står selvsagt på programmet flere ganger i løpet av festivalen.

Sett allerede nå av dagene 5.–8. mars 2015!

Les mer om Cecilie Løveid på Kolon forlags nettsider >