Endelig sommer og tid for lyrikk! Vår podkast-serie om nordisk poesi er fortsatt tilgjengelig via Anchor og Spotify.

Hør Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap og en av våre mest sentrale lyrikkforskere og lyrikkformidlere, snakke om den nordiske samtidspoesien. Hvordan kan vi forstå «kanon-begrepet» når det gjelder lyrikk, og hva ligger egentlig i begrepet «samtidslyrikk»? Er det litteratur fra 1950-tallet, eller må vi frem til 2000-tallet for å kunne gi lyrikken denne betegnelsen? Hva er det som kjennetegner samtidslyrikken når det gjelder form og tema? Hvordan preger vår moderne, fragmenterte virkelighet lyrikken, og hvordan preger dagens muntlighet lyrikken?

Bli bedre kjent med Eldrid Lundens forfatterskap. Etter debuten i 1968 har hun gitt ut 18 bøker innen lyrikk, essay og sakprosa. Lunden var med på å starte den første forfatterutdanningen i Norge. Initiativet kom ikke fra forfatterne selv, som man kanskje skulle tro, men fra kulturdepartementet tidlig på 60-tallet. I perioden 1982-2011 var Lunden studieleder ved Forfatterstudiet i Bø ved Høgskolen i Telemark. I 1996 ble hun Norges første professor i skjønnlitterær skrivekunst. Hvordan jobber Eldrid Lunden selv frem tekstene sine? Hvor henter hun inspirasjonen fra? Hva vil det si at et dikt er politisk?  

Henrika Ringbom  er finlandssvensk lyriker og oversetter, bosatt i Helsingfors. Ringbom tilhører den svenskspråklige minoriteten i Finland og er også aktiv som oversetter av finsk samtidslyrikk. Ringbom skriver på svensk, men behersker også finsk. Hvordan preger det lyrikken hennes at hun har tilgang til to så ulike språk? Hun har også to bosteder. Om vinteren bor og arbeider hun i Helsingfors. Om sommeren bor hun på familiestedet ved Korpo i Åbolands skjærgård. Påvirker denne stadige vekslingen mellom by og land skrivingen hennes?

Hør Benjamin Yazdan, stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved universitetet i Oslo, snakke om Tone Hødebøs forfatterskap.  «Fornuften er varm, følelsene kalde» – lyder innledningsstrofen til et av diktene i Hødnebøs diktsamling Stormstigen. Etter Benjamin Yazdans mening oppsummerer denne setningen mye av Tone Hødnebøs diktning, en diktning som ofte bryter ned skillet mellom den abstrakte tenkningen og den konkrete livsverdenen og gjerne går i aktiv dialog med filosofi, litteraturhistorie, kunsthistorie og mytestoff. 

Samtalene ledes av Kjersti Bronken Senderud og Hans Kristian Rustad og er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.