Det er den nordiske samtidspoesien som er tema for denne første episoden. Hvordan kan vi forstå «kanon-begrepet» når det gjelder lyrikk, og hva ligger egentlig i begrepet «samtidslyrikk»? Er samtidslitteratur litteratur fra 1950-tallet, eller må vi frem til 2000-tallet for å kunne gi lyrikken denne betegnelsen? Hva er det som kjennetegner samtidslyrikken når det gjelder form og tema? Hvordan preger vår moderne, fragmenterte virkelighet lyrikken, og hvordan preger dagens muntlighet lyrikken? Dette er blant spørsmålene som drøftes i denne første episoden.

Gjest i vår første sending er Ole Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og en av våre mest sentrale lyrikkforskere og formidlere av nordisk lyrikk. Karlsen har skrevet en rekke bøker, blant annet Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003), Streiflys. Om norsk og nordisk lyrikk (2006) og Papirets flate med teikn. Lesingar i den norske lyrikkens kanon (2017). Han har også skrevet flere artikler, særlig om moderne norsk lyrikk, og redigert en rekke vitenskapelige antologier om lyrikklesning, nordisk lyrikk og norske etterkrigslyrikere. Ole Karlsen har vært faglig ansvarlig for poesifestivalen og er redaktør for festivalens egen skriftserie Nordisk samtidspoesi hvor det så langt er blitt utgitt ti bøker.

Samtalen ledes av Hans Kristian S. Rustad, professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, og forfatter av flere bøker og artikler om nordisk samtidslyrikk. Hans Kristian S. Rustad sitter i programrådet til Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene.

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.