Hamar kulturhus | Klubbscene Rolf Jacobsen | tirsdag 7. desember kl. 19.00
Foredrag ved litteraturkritiker og forfatter Kaja Schjerven Mollerin


I år er det 100 år siden Gunvor Hofmo ble født. Hun som skulle bli en av våre mest betydningsfulle modernistiske lyrikere debuterte med diktsamlingen Jeg vil hjem til menneskene i 1946. I juni 1953 ble Gunvor Hofmo innlagt på Gaustad sykehus. Hvordan forholdt psykiatrien seg til at Hofmo forelsket seg i kvinner? I hvilken grad ble homoseksualiteten forstått som en del av sykdomsbildet, noe som skulle kureres? Og hva innebar åpenheten mot kvinner for Hofmo selv? Disse spørsmålene danner utgangspunktet for foredraget Verden og buksene. Et Gunvor Hofmo-fragment. Det dreier seg om én side av Hofmos liv, men også vår felles kultur- og mentalitetshistorie.


Gratis inngang.
Vel møtt!


Arrangementet er i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Hamar bibliotek.