14. februar 2022

15 år i år – velkommen!

Det er kulturminister Anette Trettebergstuen som vil stå for den offisielle åpningen av Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 10. mars på Hamar Teater. Gro Dahle holder årets Rolf Jacobsen-forelesning. Videre blir det opplesninger ved årets festivalpoet Tone Hødnebø (NO), Henrika Ringbom (FI) og Rasmus Nikolajsen (DK) før Sinikka Langeland entrer scenen for å spille fra sin siste utgivelse  Wolf Rune – kanteleimprovisasjoner over skogfinske runesanger, religiøse folketoner, polsdanser fra Finnskogen, nye komposisjoner og sanger.

Konferansier er Wenche-Britt Hagabakken.

Bill kr 350 / kr 260 / kr 210

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene har 15. års jubileum i 2022!

Fullt festivalprogram finner du her >

Kjøp av billetter 


På Program-siden finner du hele festivalprogrammet med lenker til billettsalget. 

Det er forhåndssalg av billetter i Hamar Teater mandager kl. 16.00–17.30. 

Du kan bestille billetter ved å ringe telefon: 415 14 833

Billetter kan også kjøpes ved inngangen til de ulike arrangementene.

Det gis rabatt på billetter til studenter, medlemmer av Rolf Jacobsens Venner, innehavere av HA-kortet og Kulturkortet for ungdom.

1. februar 2022

Velkommen til festival!

Programmet for Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene er klart, og billettsalget er i gang! 

Festivalen er 15 år i år og vi gleder oss over å kunne invitere til et rikholdig program 10. – 13. mars.

Velkommen til opplesninger, litterære samtaler, foredrag, konserter, utstilling, poesipub, åpen mic, teater, poesigudstjeneste og poesiverksted på Hamar! 

Det er Tone Hødnebø som er årets festivalpoet, og seminaret torsdag 10. mars er viet forfatterskapet hennes.

Festivalprogrammet finner du her >

Kjøp av billetter 


På Program-siden finner du hele festivalprogrammet med lenker til billettsalget. 

Det er forhåndssalg av billetter i Hamar Teater mandager kl. 16.00–17.30. 

Du kan bestille billetter ved å ringe telefon: 415 14 833

Billetter kan også kjøpes ved inngangen til de ulike arrangementene.

Det gis rabatt på billetter til studenter, medlemmer av Rolf Jacobsens Venner, innehavere av HA-kortet og Kulturkortet for ungdom.

Festivalen vil bli gjennomført i henhold til gjeldende smitteverntiltak.

30. desember 2021

Dikt og drøm

Hamar kulturhus | Klubbscene Rolf Jacobsen |torsdag 3. februar kl. 19.00
Kjersti Bronken Senderud
leser fra sin siste bok, Søsterkranser, og samtaler med Ole Karlsen.

Vi ser frem til vårt første litteraturarrangement i 2022 – et møte med poeten Kjersti Bronken Senderud.

Bronken Senderuds siste diktsamling Søsterkranser kom i 2021. Her skildres et særegent univers der ulike vesener møtes. Til det lille småbruket i utkanten av skogen kommer bjørnen og haren, engler og søstre, dikteren Basho og danseren Kazuo Ohno. Alt som finnes, er i konstant bevegelse, og alle ting spiller sammen og kan når som helst forandre seg, i stadige metamorfoser.
– Diktene danser gjennom skogens ro, skrev Klassekampens anmelder Morten Langeland, som mente at Senderud i denne diktsamlingen skapte sammenføyinger mellom minnet og øyeblikket. – Å lese denne boka kjennes litt ut som å sove. Ikke fordi den er kjedelig, men fordi man liksom befinner seg i glipen mellom søvn og våketilstand: døsende, halvt drømmende, med glimt av foruroligende bilder som sørger for tidvise rykk», skrev Thula Kopreitan, litteraturkritiker i NRK, som mente at diktsamlingen til Bronken Senderud var av dem som hadde markert seg i året som gikk.

Gratis inngang.

Vel møtt!

Arrangementet er i samarbeid med Hamar bibliotek.

Med støtte fra Hamar kommune og Innlandet fylkeskommune.

21. desember 2021

Varm fornuft – om Tone Hødnebøs diktning

Benjamin Yazdan er skribent i tidsskriftet Montages og filmanmelder i Klassekampen, men også stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved universitetet i Oslo hvor han nå skriver en doktorgradsavhandling om Tone Hødnebøs diktning.

Tone Hødnebø er festivalpoet under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene i mars til neste år, og i denne samtalen mellom Benjamin Yazdan og Hans Kristian Rustad kan du bli bedre kjent med Hødnebøs særegne lyriske stemme. «Fornuften er varm, følelsene kalde» – lyder innledningsstrofen til et av diktene fra hennes diktsamling Stormstigen. Etter Benjamin Yazdans mening oppsummerer denne setningen mye av Tone Hødnebøs diktning, en diktning som ofte bryter ned skillet mellom den abstrakte tenkningen og den konkrete livsverdenen og gjerne går i aktiv dialog med filosofi, litteraturhistorie, kunsthistorie og mytestoff.  Under festivalen i mars vil det bli holdt et to-dagers seminar om Tone Hødnebøs forfatterskap hvor Benjamin Yazdan er blant de medvirkende.

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.

8. desember 2021

Møte med Henrika Ringbom

Velkommen til en ny episode i vår podkastserie om nordisk poesi.

Henrika Ringbom  (f. 62) er finlandssvensk lyriker og oversetter, bosatt i Helsingfors. Ringbom tilhører den svenskspråklige minoriteten i Finland og er også aktiv som oversetter av finsk samtidslyrikk. 

Hun debuterte med diktsamlingen Båge (1988) og har senere skrevet fem diktsamlinger og to romaner. Hun har også gjort flere gjendiktninger, blant annet av den finske lyrikeren Mirkka Rekola (1931-2014). Ringboms siste diktsamling: En röst finns bara när någon hör den kom i 2020.

Da Henrika Ringbom var atten år opplevde hun den japanske konseptutstillingen «ma». Den skulle få stor betydning for henne og vekke en livslang interesse for  japansk kultur. Er det mulig å se spor av denne inspirasjonen i diktene hennes?

Ringbom skriver på svensk, men behersker også finsk. Hvordan preger det lyrikken hennes at hun har tilgang til to så ulike språk? Hun har også to bosteder. Om vinteren bor og arbeider hun i Helsingfors. Om sommeren bor hun på familiestedet ved Korpo i Åbolands skjærgård. Påvirker denne stadige vekslingen mellom by og land skrivingen hennes?

Henrika Ringboms dikt er oversatt til finsk, engelsk, spansk, russisk, ungarsk, tyrkisk og persisk, men ennå ikke til norsk! Hun er blant gjestene på neste års poesifestival, men innen den tid kan du bli bedre kjent med henne i dette intervjuet gjort av Kjersti Bronken Senderud.  

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.

21. november 2021

Møte med Eldrid Lunden

Eldrid Lunden (f. 1940) var 28 år gammel da hun debuterte med sin første lyrikksamling. Til tross for de mange positive tilbakemeldingene var hun likevel lenge usikker på om hun ville skrive flere dikt. I dag regnes Eldrid Lunden som en av våre aller viktigste lyrikere innenfor modernismen. Etter debuten i 1968 har hun gitt ut 18 bøker innen lyrikk, essay og sakprosa. Lunden var med på å starte den første forfatterutdanningen i Norge. Initiativet kom ikke fra forfatterne selv, som man kanskje skulle tro, men fra kulturdepartementet tidlig på 60-tallet. I perioden 1982-2011 var Lunden studieleder ved Forfatterstudiet i Bø ved Høgskolen i Telemark. I 1996 ble hun Norges første professor i skjønnlitterær skrivekunst.

Kjersti Bronken Senderud er en av mange forfattere med bakgrunn fra Forfatterstudiet i Bø. Da hun nylig gjenleste Lundens Dikt i samling 1968-2018 slo det henne hvor helthetlige og komponerte Lundens bøker er, hvor tydelig de fremstår som hele verk og ikke som en samling med enkeltdikt samlet mellom to permer. Ja, faktisk er det slik at hele Lundens lyriske forfatterskap fremstår som en stor komposisjon – nesten som en krans. Hvordan jobber Eldrid Lunden frem tekstene sine? Hvor henter hun inspirasjonen fra? Hva vil det si at et dikt er politisk? Eldrid Lundens siste diktsamling Det er berre et spørsmål om tid kom i 2018 og er tilegnet mannen hennes Reidar Ekner som døde i 2014. Arbeidsprosessen med denne boken har skilt seg fra tidligere bøker. Lenge visste ikke Eldrid Lunden om hun ville klare å gjøre den ferdig.

Samtalen ledes av Kjersti Broknen Senderud, poet, skrivekunstlærer og medlem i programrådet i Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene

Podkast-serien er laget i samarbeid med Innlandet fylkesbibliotek, med støtte fra Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.